torstai 22. tammikuuta 2009

Toisenlainen maailma: DEFA-elokuvia DDR:stä 29.1.-26.3.2009 (Helsinki)

Elokuva- ja esitelmäsarja

TOISENLAINEN MAAILMA - DEFA-elokuvia DDR:stä

29.01.-26.03.2009 Helsingin Goethe-Instituutissa (Mannerheimintie 20 A, 6. kerros )

Elokuvat on tekstitetty englanniksi. Esitelmät ovat saksankielisiä.

Goethe-Filmclub-kortti 5 €

Deutsche Film AG (DEFA) oli DDR:n elokuvatuotantoyhtiö. Monet sen elokuvista kuuluvat Saksan elokuvahistorian klassikoihin ja ovat uudelleen yhdistyneen Saksan yhteistä kulttuuriperintöä. DEFA-säätiön nyt täyttäessä 10 vuotta Goethe-Institut on ottanut ohjelmistoonsa valikoiman DEFA-elokuvia, jotka antavat hyvän käsityksen DDR:n elokuvataiteen eri kausista ja maan yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Elokuvat on jaettu viiteen eri kategoriaan: Historia ja sen dramatisointi, Työ ja arki, Naiset ja emansipaatio, Lapset ja nuoret, Alku ja loppu. M.A. Michael Jonasin lyhyet saksankieliset johdannot sarjan aihealueisiin täydentävät esityksiä. Michael Jonas työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston historianlaitoksella.

Lisätietoja: http://www.goethe.de/ins/fi/hel/ver/fi4008016v.htm

http://www.goethe.de/finnland